En førstegangskonsultasjon starter med en samtale der vi grundig  kartlegger symptomatikken og andre faktorer som kan påvirke muskel- og skjelettsystemet. Etter den innledende samtalen foretar vi en klinisk undersøkelse som består av medisinske- ortopediske- og nevrologiske tester. Testene er først og fremst for å utelukke skader, og for å kunne forstå hvilke strukturer som kan gi deg de aktuelle plagene.

Etter den kliniske undersøkelsen vil vi teste hvordan strukturene i området der du er plaget
beveger seg. Vi vil også undersøke aktuell muskulatur for å danne et best mulig
helhetsinntrykk av din kropp.

Den påfølgende behandling blir rettet mot de områdene og strukturene som vi mener er
hovedproblemet til plagene. Behandlingsteknikkene tilpasses hver enkelt
pasient. 

Som en viktig del av behandling blir vi enige om planen fremover. Som terapeut vil jeg bistå og
veilede så godt som mulig, mens du som pasient som får ansvaret å gjennomføre
de tiltak vi blir enige om, som kan innebære treningsøvelser og aktivitet. Egne
tiltak ved siden av behandling er ofte vesentlig for et godt resultat

En førstegangskonsultasjon varer som regel mellom 45-60 minutter, og en oppfølgende konsultasjon varer i opptil 45 minutter. På oppfølgende konsultasjon ligger hovedfokus på behandling. Tester og tilleggsundersøkelser kan forekomme ved behov.

NOF_coverfoto7